Titulní strana (mapa stránek)   |   Okolí Ďáblic -> Nástěnka - obec a okolí
Nástěnka - obec a okolí
do 26. září 2015 v Chaberském dvoře
Pražské služby, a.s. zvou na den otevřených dveří v sobotu 19. dubna od 10:30 do 16:00 hodin. Akce se uskuteční v areálu ZEVO Malešice, Průmyslová ul. 615/32.
V programu vystoupí Tereza Kerndlová, Maxim turbulenc, Sabrage ad.
V sobotu 28. dubna 2012 se Dolní Chabry pochlubí veřejnosti zrestaurovanými středověkými malbami kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Od 11 hodin zde bude sloužit bohoslužbu slova biskup Karel Herbst, který požehná nově opravené románské fresky. V přilehlém barokním statku je připraven program pro děti, výstava starých fotografií i Staročeská beseda.
Prosba k těm, kteří nechodí po světě nevšímavě
Letošní rok je pro pražskou zoo významným mezníkem. 28. září oslaví 80 let od svého založení. Během 80 let od svého otevření v roce 1931 se dostala Zoologická zahrada hl. města Prahy mezi nejprestižnější zoo světa. Blízko centra české metropole, přitom v jedinečné členité krajině na břehu řeky Vltavy, ji každý rok navštíví přes 1,2 milionu lidí nejen z České republiky, ale z celého světa. A v letošním roce je nakročeno na další návštěvnický rekord!
Dny evropského dědictví / Dolní Chabry / sobota 17. září, 10–17 hod
Národní památkový ústav a Občanské sdružení na obnovu památek v Dolních Chabrech společně pořádají v sobotu 16. dubna 2011 od 10 do 17 hodin Mezinárodní den památek a historických sídel v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech.
PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - Vlastivědný útvar Pražské informační služby vás opět zve: PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK ... duben 2010 -Od Heydrichovy zatáčky k Rokytce, Libeňský zámek – srdce staré Libně, Zámek Troja - římská vila na chladném severu, Dendrologická zahrada, historické části Prahy a mnoho dalšího ... (bližší info viz příloha)
PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - Vlastivědný útvar Pražské informační služby vás opět zve: PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK ... leden 2010 - Vyšehrad a jeho tajemné legendy, Na kouzelný Nový svět. Vycházka pro děti v rámci cyklu „Děti, poznejte Prahu!“, Prohlídka baletního sálu Jiřího Kyliána v areálu bývalého kláštera sv. Anny na Starém Městě a mnoho dalšího ... (bližší info viz příloha)
PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - Vlastivědný útvar Pražské informační služby vás opět zve: PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK ... prosinec 2009 - Vyšehrad, Svět středověkých katedrál, moderní architektura v Libni, jak naši předkové slavili vánoce, přírodní park Draháň - Troja a mnoho dalšího (bližší info viz příloha)
... zve školská a kulturní komise, 9.12.2008, v 19.00, sál základní školy (bližší info viz příloha)
PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - Vlastivědný útvar Pražské informační služby vás opět zve: PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK ... listopad 2009 - Libeňský zámek, areál léčebny v Bohnicích, cesta za Golemem, chaberský menhir a mnoho dalšího (bližší info viz příloha)
velmi aktuální a potřebná duchovní aktivita pro nás pro všechny, ať už si myslíme, že jsme či nejsme věřící ... v pozvánce se například říká: "své prostředí si člověk nestvořil, je mu velkým darem a zároveň velkou zodpovědností ... v sobotu 23. května 2008 v 15 hodin na levém břehu Vltavy, na louce na Sedleckých skalách - sraz zájemců a) v 11 hodin u kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. odtud pěšky krajinou se zástavkami a výkladem vedoucích klubu Mladých ochránců přírody Sůvy nebo sraz b) ve 14 hodin na pravém břehu Vltavy u Sedleckého přívozu a společná pouť na místo bohoslužby ... po bohoslužbě beseda s ředitelem Geologického ústavu ČAV a spisovatelem, publicistou Dr.Václavem Cílkem (podrobně viz pozvánka v příloze)
PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - Vlastivědný útvar Pražské informační služby vás opět zve: PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK ... květen 2009 (bližší info viz příloha)
PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - Vlastivědný útvar Pražské informační služby vás opět zve: PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK ... březen 2009 (bližší info viz příloha)
Ďáblický hřbitov v Praze skrývá smutné tajemství. V jednom ze zdejších hromadných hrobů leží 37 novorozeňat. Dcera politické vězeňkyně Zdeny Mašínové se to dozvěděla už v 50. letech při pátrání po hrobu své matky. Vše potvrdila až po revoluci zjištění bývalých politických vězňů ...
Kongresové centrum Praha, 20. - 23.11.2008
Ministerstva ŽP ČR a SRN zvou všechny zájemce, 13. a 14.11.2008, v prostorách MHMP ...
25.11.2008, 8.30 - 17.oo, v prostorách Magistrátu hl.m.Prahy
POZVÁNKA - koncert J. HUTKY (mr, 8. 10. 2008)
... atmosféra románského kostela Stětí sv.Jana Křtitele v Dolních Chabrech a moudré povídání s hudbou Jaroslava Hutky ... 10.10., v 19.oo
PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - Vlastivědný útvar Pražské informační služby vás zve: PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK ... září, říjen 2008
Dne 20. září 2008 zpřístupňuje Městská část Praha 8 v rámci akce „Dny evropského dědictví 2008“ několik významných a zajímavých objektů ...
Sdružení Ďáblického míče ve spolupráci se sportovní komisí MČ Praha Ďáblice zve všechny nadšence na III. ročník Cyklovíkendu aneb Ďáblické šlapky 2008.
Od středy 28. května 2008 hostí Výstaviště v Letňanech již 11. ročník Výstavy stanů, která potrvá po celý červen a červenec. V největší hale výstaviště bude stát na 230 stanů všech velikostí, typů a barev. Vždy od středy do neděle zde návštěvníci najdou rodinné, turistické i expediční stany, které si budou moci prohlédnout, případně zkusit postavit či sbalit stejně jako spacáky ve spacákovém ležení ...
bližší informace najdete v přiloženém letáčku ...
.... a když povede přes Chabry, pak povede i přes Ďáblice ... na setkání jsou zváni všichni, kteří se zajímají o spor kolem stavby tzv. severní části městského okruhu, nebo by se o ní chtěli dovědět nyní ...
... i po přečtení přiloženého článku se ukazuje, že i ostatní MČ a obce ve své argumentaci uvažují a situaci hodnotí stejně a všechny připomínky, které byly za MČ, jménem o.s. Pro Ďáblice, nebo jménem samotných občanů v této věci podány, se objevují i v zamítavých stanoviscích ostatních projektem dotčených obcí a MČ ....

... všechna tvrzení jsou doložena odbornými rozbory, nálezy soudu, stanovisky Akademie věd, České zemědělské university, právniky městských částí atd. ....

věnujme tomuto problému průběžně odpovídající pozornost, stejně jako nově aktuálnímu kontroverznímu projektu jižní varianty tranzitního okruhu Ruzyně - Suchdol - Březiněves (rozumej Ďáblice). V obou případech bude přímo ovlivněna kvalita života v naší obci // ZMIŇOVANÝ ČLÁNEK VIZ PŘÍLOHA //

NENECHTE SI UJÍT !!! "Klecany - archeologický výzkum" - podtitulek: výstava nálezů z doby počátků českého státu z 10.století ... to je aktuální pozvánka Oblastního muzea Praha - východ Brandýs n.L. - Stará Boleslav a Archeologického ústavu AVČR Praha
28 měsíců probíhal pilotní projekt sběru bioodpadu v Dolních Chabrech. Na rozdíl od všech ostatních MČ může být chaberským nabídnut sběr bioodpadu ...
Zámek a muzeum Ctěnice (M.Růžička, 5. 7. 2007)
Cesta mezi Ďáblicemi a Čakovicemi - ještě nedávno romantická projížďka na kole zahrádkářskou kolonií ... pokud ji (opět na kole) podniknete v současné době, zvládnete ji bez úhony a nenecháte se zlákat k těm nejvýhodnějším nákupům mnoha zboží, které prý velmi nutně potřebujete, pak je před vámi hezký výlet východním směrem, rovinami, mezi poli ... a jedním ze zastavení může být právě zámek Ctěnice. Právě cyklisté tvoří 80% všech návštěvníků.
Z Ďáblic na hrad Okoř ? (M.Růžička, 5. 7. 2007)
Na Okoř je cesta jako žádná ze sta ... k Vltavě - přívozem přes řeku - Tiché údolí a pak už jen pořád "za nosem":
Kostel Stětí sv.Jana Křtitele (M.Růžička, 22. 6. 2007)
Chabry - kostel.jpg... jen několik minut jízdy na kole z Ďáblic západním směrem se nachází času i době stále odolávající ostrůvek klidu, pohody a zamyšlení. Víte, kde se toto skryté, ale působivé návrší s krásným románským kostelíkem nachází?
PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA - Vlastivědný útvar Pražské informační služby vás zve: PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK ... červenec 2009 (naleznete např. procházku z Proseka, nebo od Heydrichovy zatáčky ... pravidelně přístupné památky ve správě PIS)