Titulní strana (mapa stránek)   |   Životní prostředí -> Hluk v Ďáblicích
Hluk v Ďáblicích
Nová měření v roce 2008 (mr, 11. 5. 2009)
1) Zdravotní ústav provedl ve dnech 21. - 22.10.2008 u silničního uzlu Cínovecká - Kostelecká měření hluku , který se šíří od "dálnice" směrem na Blata a do polí vedle a za nimi (protokol viz příloha) 2) MČ Ďáblice také zadala měření ekol.lab.EMPLA (protokol viz příloha) .... přehlednost a vypovídací hodnotu obou měření a protokolů posuďte sami, je patrná ... v každém případě je hluková zátěž vážným problémem Ďáblic
... limitní hodnoty, v některých případech i překročené hodnoty se objevují i v dokumentaci, která byla povinně ze zákona pořízena při EIA II.etapa skládky - prodloužení ... viz odkaz v textu
Měření hluku na základě stížnosti manželů Dvořákových a hodnocení výsledků měření ... hodnoty hluku v té době byly i při nižší dopravní zátěži (která v následujících letech rostla) na hranici povolených limitů, v noci byly dokonce překročeny ... pak si uvědomili, že překročeny nebyly? ..... každopádně bylo prokázáno, že situace již tehdy byla velmi nepříznivá a bez vyhlídky účinného řešení ... (viz příloha)